Wednesday, March 05, 2008

admission er tension e otishto hoye ki korbo bujhte na pere amar oti favorite kaaj shuru korlam- google search. ekta lekha pore monta bhalo hoye gelo bi-deshir deshi wedding.
mon bhalo korte asholei karon lage na :)

2 comments:

brittalpona said...

Jante pari ki admission?

sheetal said...

bola jabe na bhai .....oti gopon bapar